Wat is het doel van een energielabel

Het energielabel geeft aan in welke mate een woning is geïsoleerd en daarmee de hoeveel energie die gebruikt wordt door de aanwezige installaties om uw woning comfortabel te maken.

Het betreft hier de verwarming, koeling, ventilatie, energieopwekking en waterleiding. In hoeverre installaties zo correct mogelijk worden ingezet, is daarbij sterk bepalend.

Wat u aan energie betaalt, wordt niet alleen door uw energielabel bepaald. Dit hangt er ook sterk van af of u verstandig stookt, energiebewust met het huis omgaat, veel of weinig warm water gebruikt, maar ook of u daarnaast nog veel losse apparaten gebruikt en in welke mate. U kunt een uitstekend geïsoleerde woningen hebben, maar toch nog veel energie gebruiken!

Voorlopig label

In 2007 hebben rond de vijf miljoen huiseigenaren van de Rijksoverheid een voorlopig energielabel ontvangen.

Dit voorlopig label is gebaseerd op bouwjaar en type woning (bv. vrijstaand, rijtjeswoning, eindwoning / twee onder één kapwoning of flat) en is daarnaast bedoeld als stimulans om na te denken over verbetering. Het voorlopige energielabel geeft aan wat er mogelijk is om uw woning energiezuiniger te maken en daarmee gelijk ook comfortabeler.

Wilt u uw huis verkopen na 1 januari 2021, dan bent u verplicht om een definitief energielabel te overleggen.

Voorlopig energielabel als basis voor woningverbetering.

Een voorlopig label, maar ook het definitieve energielabel, kan ook gebruikt worden als basis voor het verduurzamen van uw bestaande of nieuw aan te kopen woning.

Bij woningen die gebouwd zijn tussen 1980 en 2000 kunnen b.v. door het aanbrengen, vervangen of verbeteren van vloer, spouw en dakisolatie al sterke verbetering worden bewerkstelligt, en ook het vervangen van oude installaties, enkel of isolatieglas naar HR++ beglazing dragen hier sterk in bij.

Wilt u weten wat uw (voorlopig)energielabel is? Kijk op energielabel.nl.

Huis labelen voor verkoop

Om uw woning te kunnen verkopen heeft u sinds 1 januari 2021 een definitief energielabel nodig.
Dit definitieve label geeft de koper inzicht in de isolatiewaarde van de woning, en verder wat de aanwezige installaties bij standaardgebruik van de woning aan energiekosten zullen hebben. Let op: hetzelfde type woning kan door verschillend gedrag een andere energierekening opleveren.

Labelen als basis voor verduurzaming van uw woning

Wilt u een goed beeld krijgen van welke maatregelen er genomen moeten worden om uw woning (nog) energievriendelijker te maken? Dan is het slim om het voorlopig label nu alvast te vergelijken met de werkelijke situatie, en deze gelijk om te zetten naar een definitief label.

Met de informatie die naar voren komt uit de opname, kunt u gericht maatregelen nemen! Wanneer er door u als bewoner al aanpassingen zijn gedaan, is de kans reëel dat uw woning al een beter label waard is, dan het huidige label nu aangeeft.

Wilt u uw woning verkopen en heeft u nog geen definitief label, is een energiescan van Bruining Bouwadvies Burgum een goede start.

Ken uw energielabel. Vraag naar de mogelijkheden!